Predávajúci: LCD náhradný displej kontakt mobil

Displays s.r.o.
Robotnicka 316
Považská Bystrica
01701

IČO: 51164426
DIČ: 2120614870
Neplatca DPH

Spoločnosť Displays s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 35463/R

(Ďalej iba „predávajúci“ alebo „Displays s.r.o.“)

Kontaktné údaje:

Displays s.r.o.

E-mail : info@lacnydisplej.sk

Telefón: +421 907 773 049
Adresa (poštová aj fakturačná): Displays s.r.o. Robotnícka 316, Považská Bystrica 01701 , Slovensko

Pracovná doba:

Po-Pia 9:00-16:00 ( obed 12-13:00)

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Mgr. Radomír Košař

Bankové spojenie:
Účet v tvare IBAN: SK7083300000002702038205
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59,911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Katalóg slovenských firiem

TOPlist