Predávajúci: LCD náhradný displej kontakt mobil

Dexi s.r.o.
Priemyselný park 316
Považská Bystrica
01701

IČO: 47592192
DIČ: 2024031284
Neplatca DPH

Spoločnosť Dexi s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 30141/R

Kontaktné údaje:

E-mail : info@lacnydisplej.sk

Telefón: +421 907 773 049

Adresa (poštová aj fakturačná): Dexi s.r.o. Priemyselný park 316, Považská Bystrica 01701 , Slovensko

Pracovná doba:

Po-Pia 9:00-16:00 ( obed 12-13:00)

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Mgr. Radomír Košař

Bankové spojenie:

Účet v tvare IBAN: SK3783300000002301933102
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Katalóg slovenských firiem

TOPlist